Papa Vespa's blog is een blog over het restaureren van een smallframe Vespa en veel meer.


Papa Vespa's blog is a blog about the restoration of a smallframe Vespa and much more.

The best of ... the overhaul - Thanks a million to Luc Pollet for making the compilation.

Harley versus Vespa

Totaal bezoekers sinds maart 2011

Want to follow my blog? Get notified by Email

zaterdag 12 november 2011

Kabelboom afgewerkt - Wiring loom finished

Vandaag heb ik de laatste hand gelegd aan het maken van een nieuwe kabelboom. Er restte nog enkel het isoleren van de kabels en het maken van een aansluitpunt.


Today I finished my new wiring harness. There remained only to insulate the wires and make a new head connection.De krimpkous werd op lengte gesneden alvorens over de kabelboom te schuiven tot op zijn plaats.

The tubing was cut to length before sliding it over the harness to be put into place.Ze moet over alle vertakkingen heen geschoven worden.

It should be moved over the branches of the wiring loom.Hier zit ze op haar plaats alvorens op te warmen om deze te doen krimpen.

Here she sits in place prior to warming to shrink.Het volgende werk was het maken van een nieuw aansluitpunt in vervanging van het originele aansluitpunt. Deze oplossing is veel goedkoper en gemakkelijker wanneer men wil uitmeten bij een slecht of niet werkende onderdeel van de kabelboom of elektrische installatie van de Vespa.

The next job was to make a new connection to replace the original terminal. This solution is much cheaper and easier when one wants to measure out a bad or broken part of the harness and electrical installation of the Vespa.Eigenlijk heel eenvoudig, je moet het niet altijd te ver gaan zoeken. Zo'n latje kost ongeveer een € 2.5 en met twee stuks kom je al heel ver.

Actually quite simple, you should not always look too far for a solution. Such a connector costs about € 2.5 and with two pieces you get very far. Het eindresultaat, kabels zijn ook genummerd op de stroken als ook op de kabel zelf. Het maakt het eventuele zoekwerk later wat gemakkelijker.

The end result, cables are numbered on the strips as well as on the cable itself. It makes it a lot easier searching later.De afgewerkte kabelboom.

The finished wiring loom.

Het volgende werk zal zijn het chassis en alle onderdelen klaar maken om te laten stralen. Dit doe ik niet zelf, kleinere oppervlakken is geen probleem, maar dergelijke oppervlakken laat ik liever aan de pro's over.

The following work will be getting the chassis and all components ready to be sandblasted. This I don’t do myself, smaller areas is no problem, but I will leave these surfaces to the pro.Geen opmerkingen:

Een reactie posten