Papa Vespa's blog is een blog over het restaureren van een smallframe Vespa en veel meer.


Papa Vespa's blog is a blog about the restoration of a smallframe Vespa and much more.

The best of ... the overhaul - Thanks a million to Luc Pollet for making the compilation.

Harley versus Vespa

Totaal bezoekers sinds maart 2011

Want to follow my blog? Get notified by Email

donderdag 8 december 2011

Laatste laswerken aan het chassis - Last welding on the chassis

Eindelijk kan ik een kleine uitleg neerschrijven van de laatste laswerk aan het chassis. Na deze werken is hij terug naar de zandstraler om terug licht te zandstralen, vervolgens te metalliseren en daarna een grondlaag op te leggen.

De vloerplaat was in een staat waar je twee kanten uit kan, of je hersteld de schade en behoud de plaat in zijn staat dat hij is met ook de sterkte van de plaat die nog over blijft of je gaat er voor en hersteld het in een staat waarvan je weet dat je er nog vele jaren plezier aan zal hebben zonder terug te moeten lassen en verven.
Ik koos voor het tweede.


Finally I can write a short explanation of the final welding of the chassis. After this work he returned to the sand blaster for some light sandblasting, then metallizing and then a primer.

The floor board was in a state where you can go both ways, or you fix the damage and keep the plate in the state he is in, with the strength that still remains, or you restore it in a state you know you're still have many years without having to weld and paint again.
I chose the second.Een nieuwe vloerplaat voor een PK moet je niet zoeken want die vindt je niet. Men is genoodzaakt om een plaat voor een PV - ET3 aan te schaffen en deze volledig aan te passen naar een PK model. 
De achterste versteviging moet als eerste verwijderd worden en daarna vervangen worden door de oude die van de oude vloerplaat verwijderd moet worden.

Don’t look for a new floorboard for a PK  because you will not find one. You will have to purchase a floor board for a PV - ET3 and fully adjust  to fit a PK model.
The rear reinforcement should be removed first and then replaced by the old one from the old floorboard.
Hierboven zie je de achterste versteviging en de oude vloerplaat waarvan de puntlassen uitgeboord werden. De afsluiting plaat van de chassis tunnel is bovenaan ook reeds uitgeboord. Deze blijft wel op zijn plaats zitten.

Above you see the rear reinforcement and the old floor from which the welds were drilled out. The closure plate that is placed in front of the chassis tunnel is already drilled. This board remains in place.Hier werd de plaat verwijderd. Merk op dat de stuurkolom door middel van een vierkante buis verbonden werd met de zitting van het chassis. Deze is gepuntlast om vervorming van het chassis tegen te gaan. Nadien zal deze terug gedemonteerd worden.

Here, the plate was removed. Note that the steering column ,by means of a square tube, was connected to the top of the chassis. This is spot welded to the chassis to avoid deformation of chassis. Afterwards it will be disassembled again.


Hier zie je de plaat gemonteerd, maar in het midden sluit de vloerplaat niet mooi aan. Door de plaat op te warmen werd deze in vorm geslaan zodat deze mooi aansluit met de frontplaat.

Here above you see the board mounted, but in the middle of the floor it doesn’t  fit nicely. By warming up  the board it was shaped so that it fits nicely with the front shield.De plaats waar de voetrem door komt moest eveneens vervangen worden. Deze werd gemaakt uit een stukje plaat die in vorm werd geklopt en vervolgens in gelast werd.

The board where the foot brake comes through was also replaced. This was made from a piece of board that was hammered into shape and then welded in.
Achteraan ter hoogte van de achtervering was er eveneens een roestplek te bespeuren. Deze werd eveneens terwijl de grote werken bezig zijn vervangen. De travers onderaan moest eerst uitgehaald worden alvorens aan de slechte plaat te kunnen.

There was also a rust spot at the back near the rear suspension. This was also taken care of while major work was going on. The bottom reinforcement had to be removed prior to the bad spot being replaced.
De naden van de twee chassis helften werden ook dicht gelast. Dit zijn nog al vlug de plaatsen waar roestvorming terug kan optreden.

The seams of the two frame halves were also welded. These are one of the first places where corrosion can occur.
Zo, het chassis is terug klaar voor vertrek naar de zandstraler.
Zoek je een zeer goede firma? Dit is de link, de eigenaar heeft kennis van zaken van oldtimers en kan je altijd in de goede richting helpen.

Ok , the chassis is ready to go back to the sand blaster.
Looking for a great company? This is the link, the owner has great knowledge of classic cars and motorbikes and he can always help and direct you in the right direction for overhauling a vehicle.NU wachten op het resultaat na zandstralen, metalliseren en grondlaag.

Now it’s waiting for the result after sanding, metallization and priming.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten