Papa Vespa's blog is een blog over het restaureren van een smallframe Vespa en veel meer.


Papa Vespa's blog is a blog about the restoration of a smallframe Vespa and much more.

The best of ... the overhaul - Thanks a million to Luc Pollet for making the compilation.

Harley versus Vespa

Totaal bezoekers sinds maart 2011

Want to follow my blog? Get notified by Email

zaterdag 15 oktober 2011

Demonteren van het chassis. - Disassembly of the chassis.

Donderdag ben ik in beperkte mate kunnen beginnen met het demonteren van het chassis. Beperkt..., voor de mensen die weten wat ik doe, 5 oproepen in de loop van de avond. Dus het woord beperkt is niet overdreven. Maar toch ben ik kunnen beginnen en dat was voor mij terug een stap vooruit in het reviseren van de Vespa in het geheel.
Het leek mij het meest logische te beginnen met de stuurkap gezien dit het verzamelpunt is van alle trekkabels voor rem, koppeling en versnellingen. Het biedt na verwijderen ook wat meer plaats om de elektrische bekabeling, die via de stuurkolom naar boven loopt vanuit de verzamelstekker vooraan de stuurkolom, er uit te schuiven.


Thursday I am limited to begin disassembling the chassis. ... Limited, for the people who know what I do, 5 calls during the evening. So I don’t exaggerate with the word . But still, I could start and that was for me a step forward in the revision of the Vespa as a whole.
It seemed most logical to start with the handlebars, this being the assembly point  of all the tension cables for brake, clutch and gears. It also offers more space, after removing these, for the electrical wiring that runs through the steering column upward from the front of the steering column assembly connector, to slide  out.Zonder stuurkap. Dit moet je ook verwijderen wanneer je de lampen moet vervangen. 4 schroeven, 2 vooraan en 2 achteraan.


Without casing. You must also remove this when you need to replace the lamps. 4 screws, 2 at the front and 2 rear.

Je ziet ook hoe de trekkabels door de kap verdwijnen en vervolgens  in de buitenmantel van de kabels naar hun doel lopen. De trekkabels worden bevestigd in de witte plastiek geleiders die vast gemaakt worden met een pen door de holle as van de handvaten.
Hieronder zie je het contact op de remkabel voor de voorste rem. Met dit contact gaat uw achterlicht branden bij het remmen.


Here you see how the cables disappear through the casing into the outer jacket of the cables that run to their destination. The cables are fixed to the handlebars on the white plastic guides that are again fixed to the handlebar hollow shaft with a pin. Below you see the front brake contact.Alle elektrische bekabeling komt samen vooraan de stuurkolom en wordt hier gekoppeld. Het is ten zeerste aangeraden dit allemaal te noteren voor men deze gaat verwijderen. Volg gewoon de kabels naar de stuurkap en je ziet direct waarvoor ze dienen.

All electrical wiring meets in the front of the steering column and is linked here. It is strongly recommended to make notes before we remove it. Just follow the cables to the handlebar and see immediately what they are used for.Op de foto hieronder zie je welk type fiches het zijn die gekoppeld worden. Bovenaan de foto zie je het sleutelcontact die eveneens aan het verzamelpunt wordt aangesloten.

The picture below shows what type of contacts are linked. The top picture shows the contact key which also is connected to the assembly.De voorrem en snelheidsmeter kabel wordt hier verwijderd. 

Here you can disassemble the front brake cable and speed cable.


Hopelijk kan ik hier volgende week terug verder aan werken met wat meer uitleg erbij.

Hopefully next week I can do some more work on this with some explanation with it.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten