Papa Vespa's blog is een blog over het restaureren van een smallframe Vespa en veel meer.


Papa Vespa's blog is a blog about the restoration of a smallframe Vespa and much more.

The best of ... the overhaul - Thanks a million to Luc Pollet for making the compilation.

Harley versus Vespa

Totaal bezoekers sinds maart 2011

Want to follow my blog? Get notified by Email

zondag 25 september 2011

Een kleine update - A small update

Op vraag van enkele Club leden - Vespa club Oostende - hier een kleine update van de werkzaamheden aan de motor.


At the request of some Club Members  - VespaClub Oostende – here is  a small update on the work on the engine.


Na enige vertraging door een kleine tegenslag ben ik al weer wat gevorderd in het terug in elkaar steken van de motor. De tandwielen werden terug gemonteerd na het vervangen van de "gear selector", gemakkelijk gezegd is dit het stuk die de tandwielen vast houdt in de juiste versnelling.


After some delay due to a minor setback, I have progressed a bit in the assembly of the engine. The gears were installed back after replacing the "gear selector," easily said, this is the piece that will shift the gears in the right gear.


Wanneer hij open ligt zou het zonde zijn deze niet te vervangen, ook omdat er al enige slijtage op te zien was.
Verder werden alle rollagers, oliekeerringen (bourage) en o-ringen vervangen die er in zaten.
Verder werd het koppelingshuis iets aangepast om de nieuwe koppeling beter te doen passen. Als hij al wat spant wanneer de motor open ligt zal het zeker niet beter gaan wanneer hij dicht is.

When the engine is open it would be a shame not to replace this, because there are already some wear to be seen.
Furthermore, all bearings and oil seals  that were there have been replaced.
The clutch housing has been slightly adjusted to the new link to give a better fit. If it doesn’t work well when the engine is open it will certainly not get better if it is closed.


Koppelingshuis PK - Clutchhousing PK (smallframe)

Vervolgens werd de elektronische ontsteking er terug in gezet. Voor verdere regeling indien nodig zien we wanneer de motor klaar is.
Zaterdagmorgen ben ik nog een segmentspanner gaan kopen om op een deftige manier de sigmenten (olieschraapveren) op de zuiger in te duwen om zo de cilinder er over te kunnen schuiven. Kapotte sigmenten kosten heel wat meer dan zo'n toestelletje.


Then, the electronic ignition is put back. For further control, if necessary, we will see when the engine is ready to test run on the stand.
Saturday morning I went to buy a tool to assemble the oil ring on the piston so it would be easier to slide the cylinder  over. Broken oil rings cost much more than the tool.


Voor de mensen die niet weten waar ik het over heb, hierboven staat er één.
Deze week werk ik verder aan het volledig klaarmaken van de motor om te test draaien. Ik heb ondertussen al gezien dat ik mijn motorsteun zal moeten aanpassen wil ik mijn uitlaat monteren om te testdraaien. Meer daarover in de komende week.
Hier enkele foto's van de motor tot op heden.

For those who do not know what I'm talking about above is one.
This week I will continue to work to prepare the engine for a test run. I've now seen that I will have to change the engine mount if I want to mount my silencer to test run. More about that in the coming week.
Here are some pictures of the engine to date.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten